Impressum

Chinesische Sprachenschule in Bayern e.V.
Lindwurmstr. 90
80337 München

Telefon: 01573 6296369
E-Mail:

Vertreten durch:
Dr. Feixiong LIU (Direktor),
Dr. Xiaolei SHI,
Dr. Yi HUANG,
Dr. Guowei SHEN,
Yuelong WEN,
Jiong YIN,
Guozhi LIN.